Digitaaliset palvelut

Lnetin käyttösäännöt

Näillä säännöillä pyritään turvaamaan jokaiselle liittymän haltijalle mahdollisuus käyttää verkkoa tasapuolisesti ja turvallisesti. Liittymän käytössä on näiden sääntöjen lisäksi noudatettava soveltuvilta osin myös LUT-yliopiston tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön sääntöjä. Lnet-liittymän käyttö ei saa olla ristiriidassa niiden kanssa.

Liittymän haltija ja liittymä

Lnet-liittymän haltija on vuokrasuhteessa LOASin kanssa oleva henkilö, jolle on annettu mahdollisuus liittyä Lnet-verkkoon LOASin tarjoamien verkkopalvelujen kautta. Liittymä on henkilökohtainen ja liittymän haltija on vastuussa kaikesta liittymänsä käytöstä. LOAS perii Lnet-liittymän käytöstä kuukausittaisen maksun vuokranmaksun yhteydessä.

Oikeus liittymän tilapäiseen käyttöön liittymän haltijan ohella on LUT-yliopiston verkkopalveluiden käyttöön oikeutetulla henkilöllä tai henkilöllä, joka kuuluu johonkin muuhun Funetin jäsenorganisaatioon (mm. Suomen yliopistot ja korkeakoulut).

Liittymän haltijan vastuu

Jokaisen liittymän haltijan on huolehdittava oman koneensa tietoturvasta ja pyrittävä estämään luvattoman käytön mahdollisuus. Liittymän haltija on velvollinen ilmoittamaan vioista ja väärinkäytöksistä välittömästi asuntokohteensa verkkovastaavalle.

LOAS ei ota vastuuta ukkosen, sähkökatkojen ja muiden vastaavien ilmiöiden laitteille aiheuttamista vahingoista tai tiedon katoamisesta. Liittymän haltija vastaa kaikesta vastaanottamastaan liittymän käyttöön tarkoitetusta omaisuudesta ja on tarvittaessa korvausvelvollinen.

Tietoturva

Kaikenlainen verkkoliikenteen tarkkailu on ehdottomasti kielletty ja siitä seuraa välitön liittymän sulkeminen. Verkon toiminnasta vastaavat henkilöt voivat seurata verkkoliikennettä, jos se on verkon toiminnan kannalta välttämätöntä.

Kaupallinen käyttö ja palveluiden tarjoaminen

Lnet-liittymän kaupallinen käyttö on kielletty. Lnet-tietoverkko tai domain lnet.fi ei saa esiintyä missään kaupallisessa yhteydessä. Palvelujen tarjoaminen liittymiin kytketyistä laitteista on pääsääntöisesti kiellettyä. Pienimuotoisten palveluiden, kuten Finger ja Ident, tarjoaminen on sallittua. Suurempien palveluiden tarjoamiseen tarvitset luvan asuntokohteesi verkkovastaavalta.

Väärinkäytökset

Lnet-liittymän käyttösääntöjen vastaisesta käytöstä liittymän haltija menettää verkon käyttöoikeuden määräajaksi tai kokonaan. Liittymän haltijalla on täysi vahingonkorvausvelvollisuus.

Sääntöjen muuttaminen ja voimassaolevat säännöt

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä kuukautta ennen sääntöjen muuttamista Lnet-kohteiden ilmoitustauluilla. Näiden sääntöjen voimassaoleva versio on saatavilla Lnetin verkko-vastaavilta ja LOASilta.